Tuyển dụng nhanh chóng, dễ dàng và hiệu quả hơn cùng jobviet.com.vn

300.000 +
Hồ sơ ứng tuyển

100.000 +
Người tìm việc

12.000.000 +
Lượt ứng tuyển

Đăng tin tuyển dụng
miễn phí

  • 1 Tiếp cận ứng viên tốt Nhất
  • 2 Nhận được nhiều hồ sơ ứng tuyển
  • 3 Quản lý và chọn lọc ứng viên

Chọn gói đăng tin
phù hợp

Bảo hành chất lượng dịch vụ

  • 1 Bảo hành hồ sơ ứng viên không chính xác
  • 2 Tặng công cụ quản lý CV và quy trình tuyển dụng
  • 3 Tặng gói đăng tin không giới hạn 1 năm
hoặc vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline hỗ trợ 0968204489